Градът | 23 Март 2016, 14:39

ЗА ДА ДАДЕШ ПЪТ НА НОВОТО, ТРЯБВА ДА РАЗЧИСТИШ СТАРОТО