Градът | 18 Март 2016, 17:04

Проектът за канализация на село Равадиново на стойност 1,8 млн. лева става част от водния цикъл на Созопол