Градът | 12 Март 2016, 13:16

Закриват НК"Стратегически инфраструктурни проекти" с промени в Закона за пътищата