Градът | 11 Март 2016, 09:12

Спад от 10,7 % на строителството за една година