Градът | 04 Март 2016, 16:43

В ход е изработването на устройствен план на община Априлци