Градът | 02 Март 2016, 18:26

38 обекта ще финансира през 2016 г. проект "Красива България"