Градът | 29 Февруари 2016, 09:40

Евро Алианс Кънстракшън с уникална за България широкоспектърна пилотна машина

CM PRO 1600 води до 50% по-висока производителност