Градът | 25 Февруари 2016, 16:24

ЕК поиска от България и още 6 страни от ЕС да транспонират Директивата за създаване на единно европейско жп пространство