Градът | 22 Февруари 2016, 10:30

Метростанцията при парка "Заимов" - с 2 входа между театрите "София" и "Зад канала"