Градът | 19 Февруари 2016, 16:26

Предстои обновяване на Корпус 2 от сградата на полицията във Велико Търново