Градът | 12 Февруари 2016, 11:00

Изградиха втора сграда в Логистичния парк East Ring