Градът | 12 Февруари 2016, 17:15

"Регионалният фонд за градско развитие" (РФГР) по "Джесика" финансира 24 проекта за 139 млн. лв.

С погасените средства ще бъдат финансирани нови проекти до 2025 г.