Градът | 09 Февруари 2016, 10:58

Община Димитровград възлага изграждане на техническа инфраструктура