Градът | 25 Януари 2016, 13:24

Кейовата стена на пристанищен терминал Видин – център с акт 16