Градът | 22 Януари 2016, 13:42

Община Шумен планира многофункционална спортна зала на територията на Пети полк