Градът | 21 Януари 2016, 16:54

До края на февруари ще е готово заданието за актуализацията на ОУП на община Велико Търново