Градът | 14 Януари 2016, 16:46

Община Ловеч подготвя стратегия и програма за управление на общинската собственост