Градът | 08 Януари 2016, 16:36

Предстои одобряването на промени в правилата за саниране, допускащи допълнителни категории сгради