Градът | 04 Януари 2016, 17:57

Интегрираният план на Плевен е допълнен с няколко нови проекта

Общинският съвет прие изменения и допълнения по стратегическия документ