Градът | 21 Декември 2015, 14:28

През 2015 г. броят на завършените пречиствателни станции достигна петдесет