Градът | 21 Декември 2015, 09:38

Решенията ни за управление на сградни системи са базирани на отворени протоколи за комуникация

Димитър Манков, търговски инженер, Schneider Electric