Градът | 20 Декември 2015, 18:53

Община Варна обяви търговете за ПСОВ "Златни пясъци" за над 24 млн. лева