Градът | 17 Декември 2015

Обявени са две процедури за безвъзмездно финансиране на регионална образователна инфраструктура по ОПРР 2014-2020

Обратно нагоре ↑