Градът | 15 Декември 2015, 13:30

Конкурсът за библиотеката във Варна: Не по мярка