Градът | 14 Декември 2015, 09:16

Готова е концепцията за пространствено развитие на Пловдив до 2027 г.

Стратегическият документ, разработен от "Булплан", дава насоки за изменение на Общия устройствен план на града