Градът | 11 Декември 2015, 17:03

Изготвен е генерален план за организация на движението на Плевен