Градът | 07 Декември 2015, 13:18

Поощрителна награда: Йоанис Карас, PLUSR Chitecture, Гърция

Международен конкурса за идеен проект за нова сграда на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" във Варна.