Градът | 07 Декември 2015, 11:18

"Енергоремонт Холдинг" приключи успешно проект за енергийна ефективност на стойност 30 млн. лева