Градът | 04 Декември 2015, 19:15

Община Плевен обяви поръчка за изготвяне на ОУП за територията на Общината