Градът | 02 Декември 2015, 19:41

Руска Бояджиева е новият заместник – кмет по европейските политики и околна среда на Община Бургас