Градът | 30 Ноември 2015

Шест центъра за реакция при наводнения получават 39 млн. лв. по ОПОС

Обратно нагоре ↑