Градът | 27 Ноември 2015, 18:06

Община Ловеч прави онлайн регистър на собствеността си