Градът | 26 Ноември 2015, 09:31

Министерство на икономиката събира мнения по проекта за Стратегия за развитие на индустриалните зони