Градът | 24 Ноември 2015, 16:23

Община Велико Търново проведе обсъждане на проектите до 2020 г.