Градът | 20 Ноември 2015, 16:20

Група Град предлагат цялостна реформа в НАГ и преосмисляне ролята на главния архитект