Градът | 13 Ноември 2015, 10:42

Община Варна подготвя инвестиционната си програма по ОП "Региони в растеж"