Градът | 09 Ноември 2015, 16:42

Южният бряг на р. Марица – социално пространство за рекреация, спорт и култура