Градът | 09 Ноември 2015, 13:02

Проекти за 80 млн. лв. включва Инвестиционната програма за реализация на ИПГВР - Пловдив