Facebook YouTube
Регистрация

Община Русе стартира новия програмен период с готови проекти за близо 150 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.11.2015, Автор: Силвия ЗЛАТКОВА
[3379 прочитания]
Русенският кей ще се превърне в зона за обществен отдих 

Русенският кей ще се превърне в зона за обществен отдих 
Фотограф: Строителство Градът

Общата стойност на инвестиционните проекти, подготвени за осигуряване на готовност на община Русе за новия програмен период, е в размер на 147 772 000 лв. Те са изготвени по проект"Техническа помощ в подкрепа на община Русе за програмен период 2014 - 2020 г." на обща стойност 1 499 960 лв., финансиран от ОП "Регионално развитие". 85% от средствата по проекта се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% - от националния бюджет.
Инвестиционните проекти са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе и са в четири направления - "Градска среда", "Образователна инфраструктура", "Културна инфраструктура" и "Социална инфраструктура".
Изпълнението на проекта е важно за община Русе, за да бъде в пълна степен на проектна готовност за кандидатстване по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020г. с проектни предложения, които трайно ще спомогнат за подобряване на жизнената среда на гр. Русе в рамките на зоните за целенасочено въздействие.
Стартът на новия програмен период на OП "Региони в растеж" разкрива нови възможности пред община Русе да продължава да се утвърждава като все по-привлекателно място за живеене. Както е известно, община Русе има подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с което за дунавския град са осигурени средства в размер на над 56 млн. лв. безвъзмездно финансиране за реализацията на важни инфраструктурни проекти. Община Русе предстои да депозира инвестиционната си програма по ОП "Региони в растеж".
 
Предстоящи проекти OП "Региони в растеж"
 
Предстои да бъде депозиран проект за изграждане на надлез между кв. "Родина 3" и кв. "Чародейка", а по ул. "Чипровци" – пешеходна зона и ще бъдат благоустроени околните пространства. Ще бъде реконструиран бул. "Придунавски", с което ще се подобри достъпът до крайбрежната зона. Планирана е рехабилитация и реконструкция по ул. "Шипка", в участъка от ул. "Чипровци" до бул. "България", както и на пешеходния подлез при Математическа гимназия "Баба Тонка".
В областта на социалната инфраструктура се очаква да бъдат ремонтирани и приложени мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, както и ще бъдат изградени социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи и социално слаби, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на община Русе.
И през новия програмен период община Русе ще продължава да модернизира градската среда с реконструкцията и рехабилитацията на пешеходната среда по улиците "Славянска", "Райко Даскалов" и "Църковна независимост", с което ще се подобри достъпността между главната улица "Александровска" и кея. Ще бъде изградена и зона за обществен отдих по крайбрежната ивица на гр. Русе в района на жп прелеза на Речната гара до ул. "Мостова".
В областта на образователната инфраструктура се очаква да бъде реализиран основен ремонт в редица учебни заведения и прилежащите им дворни пространства, както и внедряването на мерки за енергийна ефективност ще бъдат направени в ЦДГ "Пинокио" 1 и 2, ЦДГ "Русалка" 1 и 2. В училищата СОУ "Христо Ботев" и МГ "Баба Тонка" ще бъдат изградени спортни площадки и ще бъдат озеленени прилежащите дворни пространства.
 
Разработените проекти за подобряване на градска среда възлизат на 110 592 000 лв.
 
В първото направление от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе – "Градска среда", са подготвени проекти за реконструиране и рехабилитация на пешеходния подлез при МГ "Баба Тонка", за благоустрояване крайбрежната ивица, северно от Парка на младежта, като ще се обособи и зона за обществен отдих. Има подготвени проекти и за изграждане на пешеходни зони по ул. "Чипровци", както и за благоустрояване на околното пространство и изграждане на модерни спортни съоръжения и фитнес площадки на открито. Ще се реконструират още улиците: "Славянска", "Църковна независимост", "Баба Тонка", "Райко Даскалов", "Чипровци" до бул. "България". Разработен е проект и за рехабилитиране на крайбрежната ивица, като се предвижда да се изгради зона за обществен отдих в района на жп прелеза на Речната гара до ул. "Мостова", включително реконструкция на бул. "Придунавски" в участъка от бул. "Цар Фердинанд" до Речната гара. Градината на площад "Д-р Мустаков" и ул. "Иван Вазов" в участъка от площада до ул. "Борисова" също ще бъде реконструирана. Друг проект по това направление е за изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. "Родина" 3 и кв. "Чародейка" (в района на ул. "Кадин мост" и ул. "Опълченска").  В Парка на младежта се предвижда изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито.
 
За 23 667 000 лв. са проектите в направление"Образователна инфраструктура"
 
В направление "Образователна инфраструктура" са разработени 12 проекта. Те са свързани с изграждането на нова детска градина в централната градска част и на нова ясла в кв. "Родина" 3. Разработени са проекти за ремонтиране на ОУ "Олимпи Панов" и ОУ "Любен Каравелов", ОУ "Иван Вазов", ОУ "Отец Паисий",  ЦДГ "Пинокио" 1, ЦДГ "Пинокио" 2, ЦДГ "Русалка" 1, ЦДГ "Русалка" 2, както и  прилежащите им дворни пространства. Някои от проектите за ремонт предвиждат да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност. За ремонта на МГ "Баба Тонка" и СОУ "Христо Ботев" също има изготвени проекти, като при тях се предвижда да се изградят и спортни площадки и озеленяване на дворните пространства.
 
За 8 230 000 лв. са проектите в направление "Културна инфраструктура"
 
В направление "Културната инфраструктура" е подготвен проект за извършване на основен ремонт, реставрация и консервация на Регионална библиотека "Любен Каравелов" – гр. Русе. Готови проекти има и за ремонта и въвеждането на мерки за енергийна ефективност за читалищата "Зора" и "Васил Левски".
 
За 5 283 000 лв. са проектите в направление "Социална инфраструктура"
 
За подобряването на социалната инфраструктура община Русе е разработила три проекта, единият от които предвижда изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на община Русе. Ще бъде изграден и дневен център за стари хора в "Родина" 1, на ъгъла на ул. "Димчо Дебелянов" и ул. "Чипровци". Третият проект е за на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в кв. "Родина", който ще бъде ремонтиран и ще се приложат мерки за ефективност.
 
Депозираните проекти по програма INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020:
 
* "Добре развита транспортна система в еврорегион Русе - Гюргево за по-добра свързаност с трансевропейската транспортна мрежа TEN-T"
* "Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на еврорегион Русе - Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7"
* "Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в еврорегион Русе – Гюргево"
* "Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно наследство чрез интерактивен музей"
* "Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав".

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg