Градът | 30 Октомври 2015, 10:20

Прерязаха лентата на обект от Водния цикъл на Видин