Градът | 28 Октомври 2015, 13:42

Устойчивостта на поцинковането срещу атмосферна корозия зависи от защитния филм