Градът | 26 Октомври 2015

Трети комитет за наблюдение по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020

Следващият Комитет за наблюдение по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" ще се проведе след 1 месец.

Обратно нагоре ↑