Градът | 22 Октомври 2015, 10:27

В експлоатация е новата система за управление на отпадъците на регион Панагюрище