Градът | 20 Октомври 2015, 16:28

С 6.8 млн. евро подобриха достъпността в еврорегион Русе – Гюргево