Градът | 19 Октомври 2015, 11:55

Добре подготвената документация на база качествен анализ на компанията и проекта имат ключово значение за получаване на финансиране

Зоя Василева, управляващ партньор "Маттиг-Левърком Мениджмънт Партнърс" ООД