Градът | 18 Октомври 2015

Развитата индустриална инфраструктура е важна предпоставка за привличане на преки чуждестранни инвестиции

Божидар Лукарски, министър на икономиката

Обратно нагоре ↑