Градът | 13 Октомври 2015, 12:58

Завършени са 72% от ремонта на Централна жп гара София. Работи една пета от приемното здание