Градът | 12 Октомври 2015, 10:50

Търсят се главно складове от висок клас А и складове от нисък клас D

Симеон Митев, управител на "Шанс 96" и БГСКЛАД