Градът | 13 Октомври 2015, 14:58

През 2014-2020 финансират обновяване на рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки