Градът | 12 Октомври 2015, 11:23

Мария Бояджийска: Новата ни цел е инсталацията за оползотворяване на RDF в "Топлофикация София"

Мария Бояджийска, заместник-кмет "Зелена система, екология и земеползване":